Organisation

Presentation av

Trygg Rätts medarbetare

Nour Habib

Verksamhetsansvarig & Grundare,
Styrelseledamot

Allt började med ett telefonsamtal i häktet från hans mamma när han satt i fängelse som tonåring. Nours mamma meddelade att hon inte längre såg honom som sin son och vände honom ryggen pga att han valt den kriminella banan. Då kom vändpunkten för honom. Han insåg vad han höll på att förlora. Han bestämde sig för att ändra livsstil och att börja göra rätt.


Under tiden i fängelset skrev han ned sina tankar om hur han skulle inte bara vända sitt eget liv, utan också hitta metoder för att hjälpa andra ut ur kriminalitet. När han avtjänat sitt straff 2018 grundade han Trygg Rätt. Till en början handlade det om att få tillbaka sin familj, men idag handlar det om att bidra till att ge andra ungdomar samma chans till att vara en del av samhället. Han anser att samhället måste bli bättre på att ta hand om sina medborgare för att på ett långsiktigt sätt få människor att känna sig delaktiga och inkluderade. Det är vad Trygg Rätt handlar om!

Jan Abrahamsson

Styrelseordförande

Jan har sin bakgrund inom den kreativa näringen där han började sin bana som kreatör men därefter gled över till roller som projektledare, strateg och VD. Genom åren har han varit delägare i ett flertal byråer vilket gett kunskap och erfarenhet kring affärs- och verksamhetsutveckling samt vikten av bra ledarskap. Sedan några år tillbaka arbetar Jan med social innovation och samhällsentreprenörskap och senast lämnade han en anställning på Lunds universitet.


I dag driver Jan Sopact, är delaktig i Samhällsentreprenörskap Sverige samt är ordförande i SE Forum. Han lärde känna Nour när han var en av de sociala innovatörerna som ingick i Sopacts behovsdrivna process och kan nu se att cirkeln sluts när Jan axlar rollen som ordförande med det självklara målet att etablera Trygg Rätt på ytterligare fler platser i Sverige.

Peter Johnsson

Kassör & Styrelseledamot

Peter har i mer än 30 år arbetat inom startupvärlden både som grundare, ledare, styrelseledamot. Han driver sedan drygt 20 år ett eget bolag med fokus på företagarrådgivning och är för närvarande aktiv i två bolag. Han har under dessa åren mött människor med väldigt blandade livssituationer och har sett vad tydlig målsättning och lite hjälp på vägen kan innebära för att skapa en ny och positiv tillvaro. Det är precis det Trygg Rätt står för och kan hjälpa till med. Det är därför Peter har valt att engagera sig i Trygg Rätt. Nour och Peter träffades i projektet TryggNatt i Helsingborg och efter att ha blivit inspirerad av Nours egna resa och hans engagemang för att hjälpa andra människor med likartad bakgrund vill Peter vara med och hjälpa verksamheten att nå sina mål med att få unga människor att skapa en positiv framtid. 

Younes

El Rharbaoui

Styrelseledamot

Younes är en målinriktad person som brinner för att uppnå det han tar sig för. Han drivs av ständig kunskapsutveckling och att skapa framgångsrika affärer. Att dela med sig av mina kunskaper och hjälpa andra att uppnå sin framgång är en annan väsentlig del av hans dagliga arbete.


Younes har personligen erfarenhet av situationen och förstår hur det känns samt hur snabbt det kan eskalera om man hamnar snett. Hans nätverk av kontakter utökar och stärker Trygg Rätt som helhet. Han menar att Trygg Rätt är det enda sättet att bekämpa brottslighet effektivt både på kort och lång sikt. 

Sonja Lastre

Styrelseledamot

Sonja arbetar på Lunds Kommuns Fastighets AB sedan 2000 och har bl a arbetat som ytterst ansvarig för ett av LKFs förvaltningsområden med ca 2000 lägenheten och lokaler. Sedan 2016 arbetar hon med barnrätts- och bosociala frågor med fokus på barn och unga som bor hos LKF. Hon har samverkat med barn och ungdomar både i sin gamla roll och den nuvarande i projekt där de tillsammans med barn och unga skapat konst till offentliga platser i LKFs områden, förnyat lekplatser och de senaste åren har hon även arbetat som projektledare då LKF under sommarlovet anställer 50-tal ungdomar mellan 16-20 år.

Drivkraften för Sonja är att skapa förutsättningar för barn och unga att påverka utvecklingen i sin närmiljö. Genom att vara delaktiga och kunna påverka utvecklingen stärks ungas anknytning till det egna bostadsområdet och närmiljön. Det bidrar även till att barn och ungas självkänsla stärks.

Angela Fessé

Styrelseledamot

Angela arbetar idag som konsult och har lång erfarenhet inom verksamhetsutveckling och projektledning i offentlig sektor. Angela har vuxit upp i utmanande miljöer, och har personliga erfarenhet av hur viktigt det är med bra vuxna förebilder för ungdomar som riskerar att hamna snett. Detta tillsammans med Angelas starka rättspatos gjorde att svaret var enkelt när hon blev tillfrågad att arbeta med Trygg Rätt.

Angela har varit med i styrelsen sedan 2021 och menar att Trygg Rätts metoder är den rätta vägen att gå, där fokus sätts på att stötta varje individ utifrån deras behov och önskemål, och där alla bemöts med förståelse och respekt. Angela kommer under våren 2024 utbilda sig inom effektmätning inom sociala insatser och investeringar. Med hjälp av denna utbildning kommer Angela tillsammans med övriga i styrelsen att arbeta fram metoder för att effektivare mäta effekterna av Trygg Rätts insatser.

Pernilla Nordström

Styrelseledamot

Pernilla har arbetat inom tech de senaste 20 åren och är konsult på Implement Consulting Group. Ojämställdheten inom techbranschen har lagt grunden för det brinnande intresse hon har för jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Bl a har hon tidigare varit ordförande för nätverket Swedbank Women in Tech, hon var med och drog igång den första arbetsgruppen för mångfalds- och inkluderingsfrågor på PwC Sverige, hon har varit mentor för utlandsfödda akademiker som står utanför den svenska arbetsmarknaden och sitter även i styrelsen för Diversity Index Award.


Pernilla lärde känna Nour 2019 när hennes dåvarande arbetsgivare samarbetade med Trygg Rätt och hon blev både berörd av hans historia och imponerad av det arbete han oförtröttligt driver. Därför var det självklart för henne att tacka ja när frågan kom om hon vill gå med i styrelsen 2021. 

Nadja
Charafi Balmér

Styrelseledamot

Nadja Charafi Balmér är en passionerad lärare & special-pedagog och ungdomscoach med en djup hängivenhet för att arbeta med ungdomar. Hennes hjärta klappar för att skapa meningsfulla och stärkande relationer som kan fungera som en bro mot en mer positiv livsriktning. Genom åren har hon  engagerat sig i att stödja unga människor som befinner sig i känsliga skeden av sina liv, där risken för att dras in i en kriminell livsstil är påtaglig. Hon agerar mentor och förebild och tror starkt på att förstå varje individ och deras unika behov för att kunna erbjuda ett skräddarsytt stöd. Genom att bygga förtroendefulla relationer strävar hon efter att skapa en trygg miljö där unga människor känner sig sedda och hörda.


Hennes övergripande mål är att bryta den kriminella livsstilen genom att erbjuda alternativa vägar och verktyg för personlig utveckling. Genom att inspirera till lärande och självreflektion hoppas hon kunna påverka positiva förändringar som sträcker sig långt fram i tiden. Hon tror på kraften i relations-skapande och relationer som katalysatorer för att skapa hållbara förändringar i unga människors liv.

Marina

Hanna Esso

Styrelseledamot

Mer information om Marina kommer.

Özlem Tam

Suppleant

Özlem träffade Nour via ett nätverk där Nour presenterade Trygg Rätt. Özlem kände sig omedelbart träffad av hans ambitioner och visioner då han själv är uppvuxen i samma område som Nour och kunde känna igen sig. Att växa upp mellan två så olika kulturer, kurdisk och svensk, har gett Özlem förmågan att tveka med att döma människor och handlingar. Att det inte behöver vara rätt eller fel, svart eller vitt utan bara annorlunda och intressant.


Till vardags jobbar Özlem på IKEA där han är ansvarig för employer branding och talang försörjning. Hans dröm med Trygg Rätt är att bevisa ett bättre alternativ till segregation och kriminalitet genom inklusion och delaktighet. Det är som Nour brukar säga: ”Ingen föds som kriminell!”.