Organisation

Presentation av

Trygg Rätts medarbetare

Nour Habib

Verksamhetsansvarig & Grundare, Styrelseledamot

Allt började med ett telefonsamtal i häktet från hans mamma när han satt i fängelse som tonåring. Nours mamma meddelade att hon inte längre såg honom som sin son och vände honom ryggen pga att han valt den kriminella banan. Då kom vändpunkten för honom. Han insåg vad han höll på att förlora. Han bestämde sig för att ändra livsstil och att börja göra rätt.


Under tiden i fängelset skrev han ned sina tankar om hur han skulle inte bara vända sitt eget liv, utan också hitta metoder för att hjälpa andra ut ur kriminalitet. När han avtjänat sitt straff 2018 grundade han Trygg Rätt. Till en början handlade det om att få tillbaka sin familj, men idag handlar det om att bidra till att ge andra ungdomar samma chans till att vara en del av samhället. Han anser att samhället måste bli bättre på att ta hand om sina medborgare för att på ett långsiktigt sätt få människor att känna sig delaktiga och inkluderade. Det är vad Trygg Rätt handlar om!

Kanza Rehman

Projektledare, Angered

Kanza är en av två anställda projektledare för fältprojektet i Angered, Göteborg. Hon är uppvuxen i Angered och har sett vad kriminalitet kan göra med ungdomar på nära håll. Hon brinner för att lösa problemen som finns i samhället och motverka att fler ungdomar hamnar snett, genom att i sin roll inspirera och hjälpa ungdomar att välja en annan väg. Hon är välkänd bland ungdomarna i Angered, bland annat utifrån hennes roll som ordförande och senare mentor för initiativet Unga påverkar Angered i Göteborgs stad under 2019-2023.


Kanza har ett brett kontaktnät i staden och är en god förebild och ledare för de unga i området, vilket tillsammans med hennes engagemang för mänskliga rättigheter och driv att bidra till ett bättre samhälle gör henne till viktig kraft i Trygg Rätts arbete i Göteborg. 

Ahmed Adam

Projektledare, Angered

Ahmed Adam är en av våra två anställda projektledare för vårt fältprojekt i Angered, Göteborg. Han är uppvuxen i Hjällbo som är en del av Angered och studerar till systemutvecklare. 


Ahmed brinner för sitt område och vill att ungdomar som känner att samhället har gett upp på dem kan få sina röster hörda och dessutom få den support de behöver för att skapa en framtid värt att kämpa för.


Han känner att han kan relatera till många av ungdomarna eftersom han själv var i deras skor för inte allt för länge sedan. Ungdomarna i området känner Ahmed väl, inte minst efter alla matcher på nån av områdets fotbolls- och basketplaner, så det finns ett förtroende för honom bland ungdomar som kommer att bidra till framgång i hans roll som projektledare i vårt fältprojekt. 


Faten Mustafa

Styrelseordförande

Mer information om Faten kommer!

Alana Khamis

Sekreterare & Styrelseledamot

Mer information om Alana kommer!

Peter Johnsson

Kassör & Styrelseledamot

Mer information om Peter kommer!

Jessica Schulz

Styrelseledamot

Jessica arbetar som Folkrörelseutvecklare på Hyresgästföreningen och det innebär att skapa trivsel, trygghet och gemenskap i bostads-områdena. Hon brinner för att hjälpa människor och ge dom möjligheter som dom egentligen bara drömmer om och inte trodde var möjligt att genomföra. Hon arbetar med seglation och alla skall ha rätt till ett bra hem. Jessica skapar även aktiviteter tillsammans med hyresgästerna.  Det senaste året har hon arbetat mycket med unga vuxna som fått skapa egna filmer tillsammans med en känd filmproducent, ungdomar har haft möten om utanförskap med föreläsningar. Hon brinner för att se personer växa i sin roll, och att de vågar tar eget ansvar samt testa nya saker med att hon stöttar vid behov. Att Jessica sitter i Trygg Rätts styrelse är en självklarhet för henne då hon ser ett stort behov av just denna verksamheten ute i samhället. Finns vi inte där för dom så kan vi heller inte göra skillnad!

Angela Fessé

Styrelseledamot

Mer information om Angela kommer!

Pernilla Nordström

Styrelseledamot

Pernilla har arbetat i olika roller inom tech de senaste 20 åren. Hennes personliga resa har präglats av att hon redan tidigt i sin karriär tidigt fick vänja sig vid att vara den enda kvinnan i rummet. Ojämställdheten inom techbranschen lade grunden för det brinnande intresse hon idag har för jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Bl a var hon ordförande för Swedbank Women in Tech-nätverket 2022, hon var med och drog igång den första arbetsgruppen för mångfalds- och inkluderingsfrågor på PwC Sverige, hon har varit mentor för utlandsfödda akademiker som står utanför den svenska arbetsmarknaden, hon coachar inom mångfaldsområdet och sitter även i styrelsen för Diversity Index Award. Pernilla lärde känna Nour 2019 när hennes dåvarande arbetsgivare samarbetade med Trygg Rätt och hon blev både berörd av hans historia och imponerad av det arbete han oförtröttligt driver. Därför var det självklart för henne att tacka ja när frågan kom om hon vill gå med i styrelsen 2021. 

Özlem Tan

Styrelseledamot

Mer information om Özlem kommer!