Verksamhet

Vår verksamhet

Trygg Rätt arbetar med att få bort ungdomar från den kriminella banan. För att lyckas få ungdomarna att bryta sina dagliga rutiner och hålla sig borta från kriminella kretsar anordnar Trygg Rätt olika aktiviteter och föreläsningar.


Under tre perioder sedan vi startade vår resa 2018 har vi lyckats få ut 63 av de 78 unga män vi arbetat med från kriminella kretsar till en anställning och ett tryggare liv. Ett tryggare liv för individen som väljer en annan bana än den kriminella leder också till ett tryggare samhälle. Det innebär att vi hittills lyckat hjälpa 81% av de ungdomar som deltagit i våra aktiviteter.Nour pitchar för Reach for Change 2022
Verksamhetsutveckling med styrelsen
Glad vinnare av Reach for Changes pitchtävling!
Trygghetsvandring
Reach for Change-kampanj i Kungsträdgården 2022
Trygghetsvandring festival
image-asset
image-asset-2
lokalen Trygg Rätt

Föreläsningar


För att ungdomarna ska utveckla en ny syn på samhället så håller vi olika former av föreläsningar.
På föreläsningarna kan ungdomarna bland annat träffa, lyssna till och bli inspirerade av personer som genomgått samma resa bort från kriminella kretsar.

Samtal


Vi håller enskilda samtal med ungdomarna så att de kan öppna upp sig och få hjälp att påbörja resan med att bryta sina nuvarande mönster. Vi anordnar dessutom olika evenemang där ungdomarna får träffa på personer från näringslivet. Här skapas möjlighet att sammankoppla olika människor så att de kan  börja prata med varandra istället för om varandra.

Hjälp ut på arbetsmarknaden


En viktig del i den personliga utvecklingen är att få ta ansvar. Därför får ungdomarna vara delaktiga i bland annat trygghetsvandringar där de får möjlighet att känna sig betydelsefulla i samhället. När ungdomarna känner sig redo hjälper vi dem att hitta en anställning så att de kan försörja sig och nå sina personliga mål.