Trygg Rätts metod

Trygg Rätts kärnverksamhet

Trygg Rätts arbetar med etablerings-, fält- och lokalprojekt som tillsammans syftar till att skapa en hållbar samhällsutveckling i specifika områden eller stadsdelar. Etableringsprojekten följs av ett eller flera fältprojekt som har potential att skapa en positiv kedjereaktion genom att ungdomarna fungerar som inspirationskällor och förebilder för andra ungdomar i området. Målet är att fältprojekten ska följas av lokalprojekt som utvecklas och leds av lokala eldsjälar, som leder till en kontinuerlig och positiv närvaro i området, vilket eskalerar de positiva effekter som fältprojekten triggar i gång.


Är du intresserad av att etablera Trygg Rätt i ditt område? Hör av dig till Nour!

1. Etableringsprojekt

Etableringsprojekten är utformade för att ge de bästa möjliga förutsättningar för uppstart av Trygg Rätts verksamhet i det område där det finns ett identifierat behov. Arbetet i etablerings- fasen handlar om att samla information om den lokala situationen, identifiera nyckelpersoner och intressenter, samt kartlägga de resurser som finns tillgängliga. Detta arbete dokumenteras i en förstudie som sedan används som underlag för att ta beslut om att påbörja ett fältprojekt. 

2. Fältprojekt

Under själva fältprojektet arbetar Trygg Rätt med att identifiera deltagare och deltagarnas mål, identifiera och genomföra utvecklingsaktiviteter och föreläsningar, få ut ungdomar i arbete eller utbildning och utvärdera projektet.


Genom att erbjuda aktiviteter och föreläsningar arbetar vi med att stärka ungdomarnas självkänsla och självförtroende samt främja en positiv syn på samhället och framtiden.


3. Lokalprojekt

När ett eller flera fältprojekt har genomförts och utvärderats är det dags för lokalprojektet att ta vid. Lokalprojektet syftar till att skapa en hållbar samhällsutveckling i det aktuella området genom att förbättra livsvillkoren och säkerheten för deltagarna och därigenom invånarna i området. Lokalprojektet startar med förberedelser och planering av uppstart av en utvecklingslokal, och avslutas när utvecklingslokalen är väletablerad och redo att lämnas över till förvaltning.


unsplash